English (United Kingdom) 
Русский (Россия) 
Український (Україна) 

Міжнародна наукова конференція MEGALING

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна сторінка > MEGALING`2012 - тези > КОРОЛЬ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА. ПЕРНИФРАЗИ ТА РЕПРОДУКТИ. ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ.

КОРОЛЬ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА. ПЕРНИФРАЗИ ТА РЕПРОДУКТИ. ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ.

Національний університет «Львіська політехніка»
УКРАЇНА, ЛЬВІВ

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Стаття присвячена аналізові підходів до вивчення репродуктів, що набуває особливого значення під час укладання фразеологічних словників. Розглянуто підходи, які пропонують польська та російська фразеологічні школи.

На нинішньому етапі розвитку різноманітних сфер та жанрів комунікації постало питання пошуку та виокремлення сталих одиниць, використовуваних у ЗМІ, зокрема в електронних виданнях газет, для подальшого їхнього опису в одно- і двомовних словниках. На сьогодні серед дослідників немає одностайності у визначенні поняття фразеологізм. Ми розглянули два нові підходи до вивчення стійких одиниць, які запропонували польський вчений Войцех Хлєбда та російський дослідник Андрій Новиков.

В. Хлєбда вважає, що: «потенційний об’єкт фразеологічного опису в перекладному словнику є будь-яким понадлексемним сегментом будь-якого тексту, який має характер репродукту, іншими словами: відрізняється заданістю та репродукованістю в окремих ситуаціях в функції вербалізатора цього семантичного потенціалу (того, що мовець хоче в певній ситуації висловити)». Згаданий науковець у своїх працях обмежується інтуїтивним виокремленням із «середніх» текстів тих сегментів, які для назви відповідних об’єктів і/або понять регулярно в мовленнєвій діяльності поляків (у відповідних ситуаціях) репродукуються. Наприклад, для назви об’єкта Napoleon Bonaparte словосполука «малий капрал» є єдиноможливою, а тому й відтворюваною, або репродукованою, тобто репродуктом.

На думку російського вченого, перифрази російської мови традиційно описували у складі тропів та стилістичних структур. Перифразою він називає стійке окремо оформлене поєднання певної структури, яка є вторинною назвою предмета або явища зовнішнього світу. Перифраза є вторинною номінацією, тобто позначення об’єкта, який вже має назву. У перифразах мова реалізує свою направленість до осмисленості, яка не завжди реалізується під час створення первинних номінацій. Під стійкістю перифрази розуміють її відтворення як готового словесного блоку, якому властива стабільність складу.
У сучасній фразеографії представлені словники, що вміщують відповідно репродукти та перифрази (А. Б. Новиков «Словарь перифраз русского языка» (2004); M. Bańko «Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych» (2003).

Репродукти слугують активним номінативним засобом в мові сучасної газети. Аналіз тематичних груп компонентів перифразичних сполук показав залежність вибору лексики від мовних та екстралінгвістичних факторів. Перифрази та ре продукти створюються з допомогою компонентів, які використовуються у метафоричному, метонімічному та прямому значеннях.

Стрімкий розвиток кількамовних медійних видань зумовлює необхідність контрастивного дослідження вербальних засобів газетного дискурсу. В українській фразеографічній практиці нема ні одномовного, ні дво- чи багатомовного репродуктів.
ВКЛАДЕННЯ:
FileОписFile size
Download this file (Kotov_tezy.pdf)Kotov_tezy.pdfPDF214 Kb
 


ПОШУК ПО САЙТУ

Наші партнери

http://www.ulif.org.ua - Український мовно-інформаційний фонд НАН України

http://nbuv.gov.ua - Національна бібліотека імені В.І. Вернадського

http://www.tnu.crimea.ua/ - Таврійський Національний Університет ім. В.І.Вернадського

КОНТАКТИ

Український мовно-інформаційний фонд НАН України (www.ulif.org.ua), тел.: (+38-044) 525-86-75

Заїка Наталія Михайлівна (e-mail: zayika.n@nas.gov.ua, тел.: (+38) 050-072-83-37)

Остапова Ірина Вадимівна (e-mail: irinaostapova@gmail.com, тел.: (+38) 095-886-37-82)

Єрошенко Олександр Русланович (e-mail: alexandr.yeroshenko@hotmail.com, тел.: (+38-044) 466-74-08