English (United Kingdom) 
Русский (Россия) 
Український (Україна) 

Міжнародна наукова конференція MEGALING

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна сторінка > MEGALING`2012 - тези > КУТУЗА НАТАЛЯ ВАЛЕРІЇВНА, КОВАЛЕВСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА. КОРОТКИЙ АСОЦІАТИВНИЙ СЛОВНИК РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ: СПРОБА УКЛАДАННЯ

КУТУЗА НАТАЛЯ ВАЛЕРІЇВНА, КОВАЛЕВСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА. КОРОТКИЙ АСОЦІАТИВНИЙ СЛОВНИК РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ: СПРОБА УКЛАДАННЯ

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра української мови
Одеса, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сучасні психолінгвісти наголошують на теоретичній та практичній важливості укладання асоціативних словників (Ю. Караулов, О. Леонтьєв, Ю. Сорокін, Є. Тарасов, Н. Уфімцева, Г. Черкасова), макроструктура яких представлена переважно найчастотнішою лексикою. Проте сьогодні особливий інтерес викликають сугестивно марковані одиниці, насамперед – їхня декодувальна специфіка, що, у свою чергу, зумовлює актуальність виявлення асоціативного фону таких елементів, як підґрунтя впливової динаміки відповідних текстових масивів (Т. Ковалевська). Цей аспект представлено лише «Асоціативним словником рекламної лексики» [1] попри максимальну насиченість комунікативного простору різноманітною (комерційною, політичною, соціальною) рекламною інформацію, надмір якої вимагає програмованого коректного синтезу відповідних дискурсивних практик.

З огляду на зазначене нами здійснено спробу укладання «Короткого асоціативного словника рекламних слоганів» [2], де стимулами виступали не дискретні елементи рекламного повідомлення, а його концентр – слоган, оскільки саме він відбиває ідеологію всієї рекламної кампанії та сприймається гештальтовано, цілісно, ємно. Для цього ми скористалися вільним асоціативним експериментом і водночас – методом семантичного диференціалу Ч.Осгуда, який уможливив з΄ясування оцінювання рекламних слоганів інформантами – студентами та викладачами Одеського національного університету імені І. І. Мечникова віком 17–27 р. (87 %), вік респондентів інших соціальних прошарків становив 38–54 р. (13 %). Кількість респондентів – 141 особа. Рідна мова реципієнтів – українська, але переважно вони є білінгвами. До переліку слоганів-стимулів увійшли комерційні (66 одиниць), політичні (34) та соціальні (36), (усього 136 слоганів).

Наслідки експерименту дають підстави казати про незбіг переважної кількості кодованої рекламістами й декодованої реципієнтами інформації, що зокрема спричинено застосуванням у слоганах лексем із дифузною семантикою, з негативним значенням (переважно в політичній та соціальній рекламі), надмірним і недоцільним використанням варваризмів, екзотизмів, термінів (здебільшого в комерційній рекламі), які провокують або знегативовану реакцію, продукуючи сенсову редукцію й ускладнюючи (а часом – і унеможливлюючи) розуміння такого тексту, або суттєву відмінність між закладеним й отриманим смислом, що, у свою чергу, свідчить про важливість ретельного продуманого добору вербальних елементів слоганів.

Література

1. Асоціативний словник української рекламної лексики / уклад. Т. Ю. Ковалевська, Г. Д. Сологуб, О. Г. Ставченко. – Одеса : Астропринт, 2001. – 116 с.
2. Кутуза Н. В., Ковалевська Т. Ю. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів. – Одеса : Астропринт, 2011. – 80 с.
ВКЛАДЕННЯ:
FileОписFile size
Download this file (kutuza_tezy.pdf)kutuza_tezy.pdfPDF223 Kb
 


ПОШУК ПО САЙТУ

Наші партнери

http://www.ulif.org.ua - Український мовно-інформаційний фонд НАН України

http://nbuv.gov.ua - Національна бібліотека імені В.І. Вернадського

http://www.tnu.crimea.ua/ - Таврійський Національний Університет ім. В.І.Вернадського

КОНТАКТИ

Український мовно-інформаційний фонд НАН України (www.ulif.org.ua), тел.: (+38-044) 525-86-75

Заїка Наталія Михайлівна (e-mail: zayika.n@nas.gov.ua, тел.: (+38) 050-072-83-37)

Остапова Ірина Вадимівна (e-mail: irinaostapova@gmail.com, тел.: (+38) 095-886-37-82)

Єрошенко Олександр Русланович (e-mail: alexandr.yeroshenko@hotmail.com, тел.: (+38-044) 466-74-08