English (United Kingdom) 
Русский (Россия) 
Український (Україна) 

Міжнародна наукова конференція MEGALING

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна сторінка > MEGALING`2012 - тези > ШИПНІВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СИНТАКСИЧНО НЕОДНОЗНАЧНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНОМОВНОМУ ТЕКСТІ

ШИПНІВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СИНТАКСИЧНО НЕОДНОЗНАЧНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНОМОВНОМУ ТЕКСТІ

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Київ, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

У сучасному мовознавстві неоднозначність як у формі полісемії, так і у формі омонімії розглядається на всіх рівнях лінгвістичного аналізу і стосовно багатьох мовних одиниць. Проте на сьогодні існує прогалина щодо теоретико-практичного вивчення синтаксичної омонімії.

У представленій роботі пропонуємо розгляд теоретичних засад вивчення синтаксичної омонімії, розглядаємо можливість застосування напрацьованих у традиційній лінгвістиці знань для побудови високоякісного модуля автоматичного синтаксичного аналізу, визначаємо основні, притаманні україномовному тексті типи синтаксичної омонімії.

У традиційному мовознавстві спостерігається незначна увага до синтаксичної омонімії, що зумовлено кількома причинами. По-перше, у порівнянні із лексичними та морфологічними омонімами синтаксичні не є такими очевидними, в більшості випадків синтаксично неоднозначні структури сприймаються однозначно, оскільки для їх розуміння залучається семантична інформація та контекст. А тому найчастіше такі типи неоднозначності розглядають у стилістиці, де йдеться про використання стилістичних засобів синтаксису. По-друге, тривалий час не було визначено єдиного підходу до представлення синтаксичної структури речення.

Особливо нагальною постала проблема синтаксичної омонімії у контексті автоматичного опрацювання текстів природної мови: розроблювані системи автоматичного синтаксичного аналізу на вихід подають значну кількість синтаксично правильних речень, з-поміж яких необхідно вибрати доцільний варіант. Крім того, на сьогодні розвиток комп’ютерної лінгвістики дозволяє експериментально перевірити та оцінити наукові та практичні здобутки щодо цієї проблеми, зокрема для української мови, та визначити статус синтаксичної омонімії.

Студіювання синтаксичних омонімів як у традиційній лінгвістиці, так і у комп’ютерній висунуло низку теоретико-практичних проблем: поняття правильної синтаксичної структури, проблема порядку слів у реченні, проблема формування списку синтагм заданої мови. Потребують вивчення й питання, що стосуються статусу синтаксичних омонімів у контексті інших лінгвістичних одиниць.
Явище, при якому у реченні виникає додаткове значення, не передбачене автором і зумовлене синтаксичними засобами, будемо називати синтаксичною омонімією. Омонімію синтаксичної структуру як двосторонньої одиниці можуть зумовлювати різні фактори: порядок розміщення слів у реченні, різний поділ речення на складові частини, омонімічність моделей, за якими будуються словосполучення, тип синтаксичного відношення між компонентами синтаксичної структури, або ж сукупністю перерахованих чинників.

У нашому дослідженні розглядаємо декілька типів синтаксичних омонімів: синтаксичні омоніми на рівні словосполучення, синтаксичні омоніми на рівні синтагми, синтаксичні омоніми на рівні речення (зокрема, між частинами складного речення), синтаксичні омоніми на рівні синтаксичних конструкцій (як-от, конструкцій із однорідними членами речення, поєднаними сурядним зв’язком). Розрізняємо синтаксично неоднозначні структури і за типом синтаксичних відношень, що існують між головним та залежним компонентами синтаксичної структури, – об’єктні, атрибутивні, обставинні тощо.

Теоретичне та практичне вивчення синтаксично неоднозначних структур свідчить про значний ступінь закономірності прояву явища в україномовних текстах. Проте остаточне визначення лінгвістичного статусу синтаксичної омонімії потребує вивчення значно більшого обсягу мовленнєвого матеріалу.
ВКЛАДЕННЯ:
FileОписFile size
Download this file (Lisovskyi_tezy.rtf.pdf)Lisovskyi_tezy.rtf.pdfPDF319 Kb
Download this file (Shypnivska_tezy.pdf)Shypnivska_tezy.pdfPDF205 Kb
 


ПОШУК ПО САЙТУ

Наші партнери

http://www.ulif.org.ua - Український мовно-інформаційний фонд НАН України

http://nbuv.gov.ua - Національна бібліотека імені В.І. Вернадського

http://www.tnu.crimea.ua/ - Таврійський Національний Університет ім. В.І.Вернадського

КОНТАКТИ

Український мовно-інформаційний фонд НАН України (www.ulif.org.ua), тел.: (+38-044) 525-86-75

Заїка Наталія Михайлівна (e-mail: zayika.n@nas.gov.ua, тел.: (+38) 050-072-83-37)

Остапова Ірина Вадимівна (e-mail: irinaostapova@gmail.com, тел.: (+38) 095-886-37-82)

Єрошенко Олександр Русланович (e-mail: alexandr.yeroshenko@hotmail.com, тел.: (+38-044) 466-74-08